Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Testování na THC - marihuanu

Marihuana je v současnosti nejrozšířenější nelegální drogou na světě. Už jen na území Evropské unie má / mělo zkušenosti s touto drogou přibližně 20% z celkové populace, tedy přibližně 62 milionů lidí (podle European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).


Nejčastějším způsobem užívání marihuany je kouření. Samotné účinky marihuany se u jednotlivců mohou lišit hlavně díky individuální citlivosti na danou drogu. Účinek nastupuje poměrně rychle a trvá 3 až 6 hodin. Z krátkodobých vlivů jsou nejvýraznější zarudlé oči, sucho v ústech, euforie, bezdůvodný smích, velký hlad, bolesti hlavy, či zmatenost. Dlouhodobé vlivy jsou o něco horší: zhoršení krátkodobé paměti, zvýšení reakčního času, kolísání nálad, chronická apatie, impotence. Při lidech s predispozicí k psychickým poruchám může působit tato droga jako spouštěč.

Přítomnost látky THC v organismu se poměrně snadno určuje díky drogovým testům z moči nebo ze slin. Při srovnání s jinými drogami je THC detekovatelné nejdéle. Může za to hlavně fakt, že kanabinoidy se vážou a ukládají v tělesném tuku.

 

Test na THC z moči

Mezi nejběžnější testování na THC patří drogový test z moči. Samotný test nevyhledává právě THC, ale jeho metabolit THC-COOH. Ten ukazuje, že tělo zpracovává / zpracovávalo THC. Detekční doby se velmi liší v závislosti od toho, zda testovaná osoba požívá marihuanu málo až občasně nebo velmi mnoho a často. Při jednom užití je detekční doba okolo 8 dnů, při pravidelném užívání jde o dobu až kolem 30 dnů.

 

Test na THC ze slin

Druhým nejběžnějším způsobem testování na THC je drogový test ze slin. Zde však detekční stopy nezůstávají v organismu tak dlouho. Při jednom užití je droga detekovatelná do 24 hodin a při častém užívání do max. 72 hodin. THC je ve slinách detekovatelné ve velmi krátkém čase od posledního kouření - obvykle do 45 min.

 marijuana

Test na THC z vlasů a z krve

Testy na THC z vlasové vzorky nejsou příliš používány. Ohledně přesnosti testů a doby detekovatelnosti THC ve vlasech se vedou dodnes rozpory. Obecně platí, že vlasové drogové testy detekují přítomnost drog do 90 dnů ode dne posledního užití. Jsou poměrně finančně náročné a testování je poměrně komplexní. To znamená, že test musí přesně a cíleně hledat požadované látky, čímž se náklady na testování navyšují.

Test na THC v krvi také není běžným testem. Metabolit THC-COOH totiž nezůstává v krvi příliš dlouho, nýbrž se rychle usazuje v tuku. Zpětné vysledování v krvi je proto opravdu časově krátké - při jednom požití je droga detekovatelná pouze do 24 hodin, při pravidelném užívání se toto období pohybuje od 3 dnů až do 1 týdne.