Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Pozor na alkohol - limity v evropských zemích

Napít se alkoholu a pak usednout za volant automobilu a vyrazit i jen na kratičkou cestu se může vymstít, a to nejen u nás. I naši řidiči stále častěji cestují do zahraničí a pamatujte na to, že alkohol a řízení jsou jednoduše neslučitelné. Jaké jsou limity v evropských zemích?

I dříve poměrně tolerantní země dnes totiž stále více zpřísňují postihy, pokud je řidič pod vlivem alkoholu, nemluvě o situaci, kdy dojde k dopravní nehodě. O tom, jak vnímají v jednotlivých zemích Evropy řízení s alkoholem v krvi, jsou následující řádky.

Snižování limitů a zvyšující se postihy
Ještě před několika lety platilo, že si řidiči v celé řadě zemí mohli dát nějakou tu sklenku a pak vesele vyrazili do provozu. Dnes již ale například v Evropské unii zůstávají pouze dva státy (Velká Británie, Irsko), kde platí limit 0,8 promile alkoholu v krvi, za který řidiči ještě nejsou postihováni. Se snížením limitů alkoholu v krvi se současně také razantně zvyšují sankce za jejich překročení, a to nejen formou pokut, ale také odebíráním řidičských průkazů a dokonce hrozbou vězení.


BELGIE: Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile. Policie může provádět test na alkohol u každého účastníka dopravní nehody (včetně chodce). Je-li test pozitivní, řidiči je zakázáno na 3 hodiny řídit a na tuto dobu je mu odebrán řidičský průkaz. Pokud řidič nezaplatí okamžitě pokutu, je tato navýšena. Je-li hranice alkoholu v krvi 0,8 promile a více, je řidičský průkaz okamžitě odebrán na 6 hodin. Řidičský průkaz může být odebrán na jeden měsíc v případě, že je překročena hranice 1,2 promile, plus hrozí pokuta 550 €. V případě dalšího šetření policií je pokuta od 1 000 do 11 000 €, odebrání řidičského průkazu na dobu od 8 dnů do 5 let, uvěznění na dobu od 15 dnů do 6 měsíců. 

BOSNA A HERCEGOVINA: Maximální povolená hranice alkoholu je 0,3 promile v krvi.

BULHARSKO: Maximální povolená hranice alkoholu je 0,5 promile. Řidiči mohou být podrobeni dechovému testu, a pokud je pozitivní, pak i krevní zkoušce na alkohol.

ČERNÁ HORA: Povolena je hodnota do 0,5 promile, u profesionálních řidičů 0,0 promile.

ČESKO: Je zakázán jakýkoliv obsah alkoholu v krvi během jízdy. Řidiči jsou povinni se podrobit při policejní kontrole dechové zkoušce a na základě výsledku tohoto testu následně i odběru krve k přesnému zjištění alkoholu v krvi. To platí i pro cyklisty nebo jezdce na koních.

vsetky_marsv2

DÁNSKO: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. Dánské úřady rozlišují dvě kategorie řízení pod vlivem alkoholu: a) řízení za přítomnosti alkoholu (dánsky promillekorsel), kdy se množství alkoholu v krvi pohybuje od 0,51 do 1,2 promile; b) řízení za prokázaného vlivu alkoholu (dánsky spirituskorsel), kdy množství alkoholu v krvi překračuje 1,2 promile, nebo pokud existují přitěžující okolnosti (např. dopravní nehoda). 
Pokud je hranice alkoholu od 0,51 do 0,8 promile, bude řidiči udělena pokuta (od 4 000 do 8 000 DKK), je-li hranice alkoholu v krvi vyšší jako 0,8 promile, bude řidiči dočasně odebrán řidičský průkaz (pokuta ve výši čtvrtiny ročního platu, min 1 000 DKK). Při překročení 1,2 promile hrozí uvěznění a zabavení řidičského průkazu na dobu minimálně 12 měsíců. 

ESTONSKO: Není povolena žádná přítomnost alkoholu v krvi. Policie zde často provádí dechové testy na alkohol v krvi. Řízení pod vlivem alkoholu - pokuta až 18 000 EEK a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce.

FINSKO: Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0,5 promile. Policie provádí namátkově jak dechový, tak krevní test. Pokuty za nedovolené množství alkoholu v krvi se různí podle výše zjištěné hladiny: 1) 0,5 promile - 1,2 promile pokuta či uvěznění až na 6 měsíců; 2) nad 1,2 promile pokuta nebo uvěznění až do 2 let.

FRANCIE: Maximální množství alkoholu v krvi je 0,5 promile, kromě řidičů autobusů a autokarů, kteří nesmí mít víc jak 0,2 promile alkoholu v krvi. Řidič, který je zadržen policisty pro rychlou jízdu nebo je viníkem autonehody, se musí podrobit dechové zkoušce, ev. odběru krve k zjištění alkoholu či omamných látek. Pokuty - od 0,5 do 0,8 promile 135 € a 3 body; nad 0,8 promile zákaz řízení na 72 hodin, pokuta až 4 500 € (zabavení ŘP až na 3 roky), vězení do 2 let, 6 bodů a zabavení vozidla. 

CHORVATSKO: Obecně povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile. U řidičů vozidel nad 3,5 t, profesionálních řidičů a řidičů do 24 let je limit 0,0 promile. 

IRSKO: Osoba řídící nebo pokoušející se řídit s obsahem alkoholu v krvi vyšším než 0,8 promile je potrestána podle velmi přísných předpisů. Pokuta může být ve výši 1 397 €, nebo 6 měsíců vězení a odebrání řidičského průkazu na 24 měsíců při prvním takovém přestupku a na 4 roky při jeho opakování.

ISLAND: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. Jízda pod vlivem alkoholu - pokuta 24 000 - 47 000 IKR, odebrání řidičského průkazu od jednoho měsíce až na doživotí.

ITÁLIE: Obsah alkoholu v krvi řidiče nesmí přesáhnout 0,5 promile. Jinak je považován za osobu pod vlivem alkoholu a může zaplatit pokutu ve výši 328 - 1 312 Euro. V krajním případě může být řidič odsouzen až na 1 měsíc vězení a může mu být odebrán řidičský průkaz na dobu 15 dnů až 3 měsíců. S vyšším promile alkoholu se zvyšují i sankce.

LITVA: Povolen alkohol v krvi ve výši 0,4 promile. Pokuty od 290 do 435 € nebo odebrání řidičského průkazu na 1 až 1,6roku.

LOTYŠSKO: Povolené množství alkoholu v krvi nesmí překročit 0,5 promile. Pokuty 100 - 500 Latů (+ možné zadržení ŘP + uvěznění).

LUXEMBURSKO: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile, u služebních řidičů 0,2 promile. Dechový test je prováděn u řidičů podezřelých z jízdy pod vlivem alkoholu, dále povinně u řidičů v případě vážné nehody se zraněními. Pokud je test pozitivní, provádí se další krevní test ke zjištění množství alkoholu v krvi. Pokuty jsou v rozmezí 25 - 10 000 €, nebo vězení od 7 dnů do 3 let.

MAĎARSKO: V Maďarsku platí absolutní zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Jestliže je řidič přistižen s obsahem alkoholu v krvi do 0,8 promile, bude pokutován, jestliže množství alkoholu v krvi je vyšší, bude proti němu vedeno soudní řízení. Při podezření má policie právo požádat řidiče, aby podstoupil dechový test. Pokuty za jízdu pod vlivem alkoholu 100 000 HUF. 

MAKEDONIE: Povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. V případě profesionálních řidičů není přípustné žádné množství alkoholu v krvi. V případě podezření na alkohol musí řidič podstoupit dechový test nebo krevní zkoušku. Po řízení pod vlivem alkoholu může být řidič předvolán před soud a může mu být uložena pokuta od 4 000 do 12 000 denárů (nebo vězení do 30 dnů).

NĚMECKO: Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile. U řidičů do 21 let se snižuje na 0,0 promile. Totéž platí i pro starší řidiče, kteří mají řidičský průkaz méně než 2 roky. Policie může vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol, pokud má podezření na alkohol v krvi. Řidič může odmítnout, ale pak je povinen podstoupit krevní test na přítomnost alkoholu v krvi. Alkohol v krvi (0,5 -1,1 promile) 500 €, odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc/4 body; alkohol v krvi nad 1,1 promile - soudní řízení, odebrání ŘP min. na 1 rok, stanovena velmi vysoká pokuta.

NIZOZEMÍ: V současné době je v Holandsku řidič považován za nezpůsobilého k řízení, pokud jeho dech obsahuje 0,22 miligramů alkoholu na litr vydechnutého vzduchu, nebo jestliže má více než 0,5 promile alkoholu v krvi. V případě podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, může být požádán, aby podstoupil dechový test. V některých případech je povinná krevní zkouška. U nových řidičů je na prvních 5 let limit 0,2 promile, u řidičů mopedů je tato hranice omezena věkem do 24 let. Jízda pod vlivem alkoholu: 0,5 až 0,8 promile - 230 €; 0,8 až 1,0 promile - 320 €, 1,0 - 1,3 promile - 410 €, nad 1,3 promile hrozí vězení a pokuta dle rozhodnutí soudu.

NORSKO: Maximální dovolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile. Policie má právo vyzvat řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce. Pokud je tato zkouška pozitivní, může být požadován krevní test. Alkohol 0,2 až 0,5 promile - pokuta 5 000 - 10 000 NOK; 0,5 - až 1,5 promile - ‰ pokuta a podmíněné uvěznění; nad 1,5 promile pokuta a uvěznění (výše pokuty se vždy vztahuje k výši příjmů viníka, např. 1,5 x měsíční výplata).

POLSKO: Každý řidič, v jehož krvi bude hladina alkoholu vyšší než 0,2 promile, je považován za nezpůsobilého k řízení vozidla. Policie smí provádět dechové testy. Tyto testy jsou taktéž povinné pro řidiče, jež se dopustili vážného dopravního přestupku nebo po dopravní nehodě. Alkohol v krvi od 0,2 do 0,5 promile - právní řízení, pokuta do 5 000 PLN, odebrání řidičského průkazu na dobu od 6 měsíců do 3 let; alkohol v krvi nad 0,5 promile - pokuta je stanovena tribunálem, vězení do 2 let, odebrání řidičského průkazu na dobu od 1 roku do 10 let.

PORTUGALSKO: Řidiči s obsahem alkoholu vyšším než 0,5 promile jsou potrestáni pokutou či jiným způsobem (odebrání řidičského průkazu apod.). Dechové testy nejsou časté, ale provádějí se po každé nehodě. Nad 0,5 promile do 0,8 - 250 až 1 250 € a možnost odebrání ŘP na jeden rok; nad 0,8 promile- 500 až 2 500 € a odebrání ŘP na 2 měsíce až 2 roky. 

RAKOUSKO: Je-li v krvi řidiče zjištěno 0,5 promile alkoholu nebo více (případně v jeho dechu 0,4 mg/l a více), pokládá se za osobu pod vlivem alkoholu, která nesmí řídit motorové vozidlo. Řízení pod vlivem alkoholu má vážné zákonné následky s pokutou od 220 do 5 800 €. Řidičům může být zakázáno řízení v Rakousku. Řidiči, který odmítne podstoupit test na alkohol, je udělena stejná pokuta jako řidiči, kterému byla naměřena hladina alkoholu v krvi 1,6 promile nebo více. Alkohol 0,5 až 0,8 promile - pokuta 218 - 3 633 €, odebrání ŘP až 3 týdny za přestupek; 0,8 až 1,19 promile -pokuta 581 - 3 633 €, odebrání ŘP až 4 týdny min.1,6 promile a více - pokuta 1 162 - 5 813 €, odebrání ŘP na min. 4 měsíce.

RUMUNSKO: Je zakázáno řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Policie může řidiče podrobit namátkovému alkoholovému testu. Jízda pod vlivem alkoholu - 9 až 20 bodů, zabavení ŘP na 90 dní.

RUSKO: Není povolen žádný alkohol v krvi a jsou prováděny dechové testy.

ŘECKO: Osoby pod vlivem alkoholu nebo toxických látek mají zakázáno řídit motorové vozidlo. Hladina alkoholu v krvi řidiče 0,5 promile a více je posuzována jako kriminální čin a je udělována pokuta. U začátečníků (ŘP kratší dobu než 2 roky), služebních řidičů a motocyklistů je limit max. 0,2 promile. Policie může při podezření požadovat po řidiči dechový test ke zjištění hladiny alkoholu v krvi. Na základě tohoto testu může policie uložit pokutu, odebrat řidičské oprávnění, nebo řidiče uvěznit. Alkohol od 0,50 do 0,80 g/l - 78 €, od 0,80 do 1,10 g/l - 156 €, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce; větší množství alkoholu - 624,5 €, až 2 měsíce vězení a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců.

SLOVENSKO: Před či během jízdy je zakázáno požívat alkohol. Alkohol v krvi není tolerován v žádném množství. Motorista může být požádán, aby se podrobil dechové zkoušce, a na základě výsledku může být vyzván k odevzdání krevního vzorku. Odmítnutí testu na alkohol - postupuje k admin. proceduře - 332 - 1 328 € + zákaz řízení na max. 5 let; jízda pod vlivem alkoholu nebo drog 232 - 996 € + zákaz řízení na max. 5 let.

vsetkysatelliteweb

SLOVINSKO: Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. Profesionální řidiči nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, stejně tak řidiči vlastnící řidičský průkaz max. 2 roky. Každý řidič, podezřelý z řízení nebo manipulace s vozem pod vlivem alkoholu či drog, se musí na požádání podrobit dechové či krevní zkoušce. Jízda pod vlivem alkoholu do 0,5 promile (není-li řidič schopen bezpečně řídit) - 126 €; 0,51 - 0,8 promile - 450 €; 0,8 - 1,1 promile 570 €; větší množství 950 € a odebrání řidičského průkazu. 

SRBSKO: Max. povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile. U profesionálních řidičů je zakázáno jakékoliv množství alkoholu v krvi. Pokuty v rozmezí 5 000 - 25 000 RSD.

ŠPANĚLSKO: Obecný limit je 0,5 promile, cyklisti 0,5 promile, řidiči vozů nad 3,5 t 0,5 promile; řidiči veřejné dopravy, vozidel pro více jako 8 pasažérů nebo vozidel vezoucích nebezpečný náklad 0,3 promile. Řidič musí na požádání policie podstoupit dechový test. Pokud některý řidič odmítne, může mu policie odebrat vozidlo, uložit pokutu 300 EUR a na 3 měsíce odebrat řidičské oprávnění. Jízda pod vlivem alkoholu - pokuta 302 - 600 €, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce až 4 roky, vězení na 8 až 12 týdnů nebo na tři až osm měsíců.

ŠVÉDSKO: Max. povolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile. Při překročení tohoto limitu je udělována vysoká pokuta, možnost uvěznění až na 1 měsíc a odebrání ŘP na 1 až 12 měsíců. 

ŠVÝCARSKO: Řidič je nezpůsobilý k jízdě, zjistí-li se v jeho krvi obsah alkoholu vyšší než 0,5 promile. Při zjištění nepovoleného množství může být udělena pokuta, v krajním případě může dojít k uvěznění. Zahraničním řidičům bude na určitou dobu zakázán vjezd do Švýcarska. 

UKRAJINA: Je zakázáno řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Není žádná tolerance. Jízda pod vlivem alkoholu 2 550 - 3400 UAH + zákaz řízení na 1 - 2 roky.

VELKÁ BRITÁNIE A SEVERNÍ IRSKO: Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,8 promile. Policie má právo u každého řidiče vykonat dechový test. Překročení hladiny alkoholu pokuta až 5 000 GBP. Může také dojít k odebrání řidičského průkazu nebo dokonce k uvěznění až na 6 měsíců.

Zdroj: www.klubgenerali.cz