Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Autem do Francie - Povinnost vlastnit alkohol tester

Francie má novou právní úpravu, co se týče silničního provozu. Je jednou z těch destinací, kam se často vydáváme vlastním autem. Přitom i naši řidiči budou ve Francii sebou ve vozidle povinně vozit přístroj ke zjišťování požití alkoholu – alkoholtester.

Povinnost vyplývá z francouzské vyhlášky č. 284/2012 čl.. 234-7 ze dne 28. února, podle níž musí mít každý řidič (kromě řidičů mopedů) na území Francie v povinné výbavě 2 ks chemického alkoholtesteru testovaného a certifikovaného podle francouzské normy NF X 20 - 702, nebo 1 ks digitálního alkoholtesteru testovaného a certifikovaného podle francouzské normy NF X 20 - 704.

Sám řidič je zodpovědný za to, že má ve výbavě alkoholtestery ve smyslu výše uvedené legislativy.

Vyhláška č. 284/2012 nabývá platnosti 1. července 2012 a od tohoto data začnou francouzské kontrolní orgány kontrolovat vybavení řidičů alkoholtesterem.

Sankcionování finančními pokutami bude v platnosti od 01.11.2012 a to pokutou ve výši  11 eur za chybějící alkoholtester, resp. za alkoholtester, který nesplňuje požadavky výše uvedené francouzské legislativy.

chrlic

 

Překlad příslušného francouzského nařízení:

Nařízení č. 2012-284 ze dne 28. února 2012

o stanovení povinnosti řidičů pozemních motorových vozidel mít v povinné výbavě přístroj ke zjišťování požití alkoholu

Článek 1

Za článek R. 234-6 zákona o silničním provozu se doplňuje článek R. 234-7, který zní:

„Čl. R. 234-7. Každý řidič silničního motorového vozidla, s výjimkou mopedu, je povinen prokázat, že má ve své výbavě nepoužitý, originálně zabalený přístroj ke zjišťování požití alkoholu (alkoholtester). Alkoholtester uveden ve větě první musí splňovat podmínky platnosti certifikátu stanoveného pro tento typ výrobku a musí obsahovat datum spotřeby vyznačený výrobcem. Alkoholtester musí dále obsahovat údaje o certifikaci a o shodě výrobku s normami, kterým podléhá tento typ výrobku, zveřejněnými v Úředním věstníku Francouzské republiky. Za splnění povinnosti uvedené ve větě první se též považuje, pokud jsou silniční motorové vozidlo nebo autobus vybaveny elektronickým imobilizérem pro detekování alkoholu v dechu řidiče.

Článek 2

Obsahuje dílčí terminologické a pojmoslovné změny čtyř ustanovení zákona o silničním provozu související s výše uvedeným nově vloženým článkem R. 234-7.

Článek 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2012, s výjimkou čl. 2 odst. 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012.