Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Jak na nás působí alkohol? Projevy a schopnosti řidiče za volantem

Jak požitý alkohol ovlivňuje náš úsudek a schopnost řídit? Nabízíme stručný přehled, co se děje se senzomotorickými funkcemi řidiče, který je pod vlivem alkoholu.

Je pravdou, že alkohol působí na každého z nás individuálně, a proto nelze jednoznačně předpovědět reakci každého jedince. Odborníci však shrnuli nejčastější projevy po požití určitého množství alkoholu. Přikládáme hladiny alkoholu v krvi a převážné reakce lidského organismu a také přibližné množství alkoholu, po kterém se člověk do daného stavu dostane.

0,3 - 0,5 ‰ (požití jednoho velkého ležáku nebo 2 dcl vína nebo 4 cl tvrdého alkoholu)

Střední intoxikace, porucha pohybové koordinace, mírné problémy s kontrolou rovnováhy, euforie a snížený úsudek.

0,5 -0,7 ‰ (požití 2 velkých piv nebo 2 vín nebo 2 sklenek tvrdého alkoholu)

Zhoršení efektivnosti pohybů, zpomalené reflexy, zvýšené vzrušení a výřečnost, snížená sebekontrola, nesprávný odhad vlastních schopností vedoucí k chybnému hodnocení situace.

0,7 - 2,0 ‰ (požití 3-5 velkých piv, vín nebo 6-8 sklenek tvrdého alkoholu)

Poruchy rovnováhy a pohybových schopností, snížení práhu citlivosti, chybné porozumění a vyvozování nesprávných závěrů, prodloužené reakce, přecitlivělost, agresívní chování, sexuální stimulace, zvýšení krevního tlaku.

2,0 - 3,0 ‰ (v této fázi je již jakékoliv počítání vypitého množství bezpředmětné :))

Problémy slovně se vyjádřovat, výrazné poruchy chůze, spavost, ve většině případů není možné zaznamenat jakékoliv známky sebekontroly nebo koordinovaných pohybů.

3,0 - 4,0 ‰

Pokles krevního tlaku a tělesné teploty, zhoršení reflexů a závažné poruchy vědomí, které můžou vyústit do komatu.

Více než 4,0 ‰

Hluboké koma, porucha dechového centra, které může být paralyzováno alkoholem. Je to život ohrožující stav.

Paradoxně tvrdý alkohol ovlivňuje hladinu alkoholu v krvi nejméně a pivo nejvíce.

Je zřejmé, že řízení pod vlivem alkoholu, i kdyžjde jen o malé množství, může snadno skončit tragicky. Stačí malá nepozornost, mírně zpomalené reflexy a řidič může zničit život nejen sobě, ale i jiným. Proto je odpovědnost za volantem klíčová. A právě proto by kvalitní alkoholtester z naší široké nabídky produktů měl být povinnou součástí výbavy každého řidiče, aby si mohl být jist, že neohrožuje sebe ani společnost.