Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Alkohol na pracovišti - Výjimka, zda běžný jev?

Alkohol na pracovišti již není ničím výjimečným. Ohrožuje nejen pracovní místo, ale i zdraví a budoucnost.

Každému z nás se může stát, že ráno nastoupí do práce s kocovinou, protože se den předtím zúčastnil oslavy s kamarády, připíjel na narozeniny, nebo si našel jiný důvod. Je vhodné nastoupit do práce po propité noci? Znamená to, že se cítíte dobře, že jste způsobilý vykonávat své povinnosti jako v jiné dny? V každém případě je vhodnější a jistější, aby si pracovník vzal den volna, než aby byl v práci přichycen se zbytkovým alkoholem, nebo nebodaj, aby kvůli nepozornosti a otupeným smyslem přišel k pracovnímu úrazu.

Z našich zkušeností s velkými společnostmi vyplývá fakt, že najít opilého zaměstnance je už téměř na každodenním pořádku. V České republice již existuje řada firem, které nabízejí možnost na vrátnici orientačně si fouknout do alkohol testeru před vstupem na pracoviště a v případě pozitivního výsledku je firma ochotna poskytnout zaměstnanci den volna. Pro firmu i zaměstnance je taková prevence lepší možnost jak řešit následky a já sama tento přístup oceňuji.

Ale co když zaměstnanci holdují alkoholu i přímo na pracovišti? V práci jsme pod tlakem a malou skleničku by mohl pomoci k uvolnění a zlepšení výkonu ... Každou chvíli má některý kolega narozeniny a tajný skleničku ukrytý před šéfem přece nikomu neuškodí ... ovšem jen dokud se neobjeví kontrola s alkohol testerem a pracovník pod vlivem alkoholu může být sankcionován snížením platu, upozorněním či dokonce vypovězením pracovního poměru. To je stále ta lepší možnost. Můj známý vlastní stavební firmu a jeho zaměstnanci si čas od času rádi přihnout iv práci. Co jednoho dne vyústilo do pádu z lešení s více než jedním promile alkoholu. Alkohol otupuje naše smysly, zpomaluje reakce a snižuje schopnost vnímat. Je důležité uvědomovat si riziko - můžete přijít o zdroj obživy, ale i o život.

V zaměstnání jsme stále pod větším stresem - pracujeme na změny, děláme přesčasy, abychom si místo udrželi, snažíme se plnit normy, vést tým nebo plnit nařízení, absolvujeme pracovní cesty - jsme neustále pod stresem - a stres je také důležitým faktorem při alkoholismu na pracovisku.Je těžké najít z tohoto koloběhu cestu ven.

Pravidelné a důsledné kontroly zejména na velkých pracovištích závodovým typu jsou důležité a potřebné. Slouží jako "strašák" a i díky nim si pracovníci váží své pracovní místo. Při menších, resp. při nezávodní pracovištích však lze pracovat i na odstranění příčiny, nejen na sankcionováni následků. Při manažerských postech by mohla pomoci nabídka relaxačních pobytů zaměřena na odbourání stresu z práce, či pravidelný přísun nealkoholických nápojů.

Alkohol může být likvidační pro jedince, jeho rodinu i jeho zaměstnání. Každý zaměstnavatel by měl mít k dispozici alkohol tester, díky kterému by mohl průběžně kontrolovat svých zaměstnancům a tak se vyhnout extrémním řešením, či nehodám. Také zaměstnanec by měl být odpovědný vůči sám sobě i vůči společnosti, pro kterou pracuje, nepít na pracovišti a také nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, ani v případě zbytkového alkoholu - ten si prostě může změřit před nástupem vlastním a cenově dostupným alkohol testerem z naší nabídky.