Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Potřebuji tester s ověřením ČMI? Fakta, která jste o testerech dosud nevěděli

Potřebuji tester s ověřením ČMI? Fakta, která jste o testerech dosud nevěděli Při výběru alkohol testeru je vždy důležité vědět, co od něj chci nebo potřebuji. Potřebuji ho pro sebe, jen tak orientačně, nebo chci provádět více měření než mi dovolují testery pro osobní použití?

Dále je třeba vědět, co už od konkrétního alkohol testeru očekávám. Chci například své zaměstnance jen upozornit a zvednout varovný prst nebo chci rovnou vyvozovat pracovně-právní důsledky? Pokud se rozhodnete pro možnost vyvozování pracovně-právních důsledků, určitě budete potřebovat důkazní měřidlo s certifikátem o ověření od ČMI - Český metrologický institut.

Jeden ze základních rozdílů používání alkohol testerů je tedy mezi orientačními měřeními a důkazní analýzou přípustnou na soudu:

Mezi orientační alkohol testery patří alkohol testery, které nemají certifikát typu měřidla (uděluje Český metrologický institut na 10 let). K orientačním alkohol testerům se také řadí testery, které sice certifikát typu měřidla mají, ale nemají v platnosti certifikát o ověření (uděluje ČMI na 12 měsíců). Důkazní měřidla jsou alkohol testery, které mají certifikát typu měřidla a zároveň mají platný certifikát o ověření (od ČMI).

Při zakoupení alkohol testeru, spadajícího do kategorie důkazních měřidel víte, že daný přístroj má už certifikát typu měřidla. Tento certifikát se nedává koncovému uživateli.

Při certifikaci alkohol testeru pro důkazní účely se nejprve provede jeho kalibrace a následně se od ČMI získá certifikát o ověření. Tento certifikát se už předává koncovému uživateli. Oba tyto úkony jsou platné 12 měsíců. Jak jsme již zmínili, aby alkohol tester byl důkazním i nadále, je třeba v pravidelných ročních intervalech opakovaně provádět kalibraci a následně požádat o certifikát o ověření v ČMI. Pamatujte, alkohol tester se považuje za důkazní měřidlo jen v době, kdy má platný certifikát o ověření.

Orientační alkohol testery nepodléhají žádné certifikaci, slouží jen k zjištění orientačních výsledků přítomnosti alkoholu fyzických osob, nebo i zaměstnanců ve firmách. Jelikož důkazní alkohol testery patří do vyšší cenové kategorie a také pravidelná údržba je finančně náročná, mnoho menších firem dává přednost právě orientačnímu alkohol testeru. Takový detektor alkoholu rovněž podléhá pravidelné kalibraci (není povinná), není však nutné (ani možné) certifikovat ho v ČMI. Kalibraci orientačních měřidel zajišťujeme ve vlastním kalibračním laboratoři. Při koupi nového orientačního měřidla je tester nakalibrován - tato kalibrace je ve většině případů platná 6-12 měsíců. Po tomto období doporučujeme znovu tester nakalibrovat. Kalibrace slouží jako údržba senzoru a na opětovné nastavení přesnosti měření.

Při kontrole zaměstnanců a případném pozitivním výsledku však výstup z orientačního alkohol testeru nelze považovat za právně závazný. Je nutné zaměstnance požádat o účast na krevní zkoušce, která prokazatelně zjistí přítomnost alkoholu v krvi nebo přivolat policisty, kteří uskuteční dechovou zkoušku důkazním alkohol testerem.

Při výběru alkohol testeru do firmy dbáte vždy na svá očekávání a potřeby. Věříme, že i tento článek vám pomůže při výběru z naší široké nabídky orientačních a důkazních měřidel.