Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Vrácení nevyhovujícího zboží

V rámci EU máte u kupních smluv uzavřených k 13. červnu 2014 možnost do 14 dnů odstoupit od nákupů provedených na internetu a také od nákupů, kterým došlo jinde než v kamenném obchodě (např. u zboží zakoupeného od podomního prodejce, po telefonu nebo zaslaného poštou).

Tato lhůta na rozmyšlenou končí 14 dnů od dne, kdy jste zboží převzali. Pokud by konec lhůty připadl na den pracovního klidu, lhůta se automaticky prodlužuje o další pracovní den.

V této lhůtě můžete svou objednávku zrušit bez udání důvodu, tedy i v případě, že jste si to prostě rozmysleli.

Chcete-li tohoto práva využít, musíte obchodníka o svém rozhodnutí odstoupit od nákupu jasně informovat. Můžete tak učinit například připojením písemného prohlášení ke zboží, které zasíláte poštou zpět, nebo faxem či e-mailem. Pouhé vrácení zboží nestačí. Prodejce vám je povinnen poskytnout vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Ten k informování o odstoupení můžete použít, ale není to podmínkou.

Prodejce vám musí do 14 dní od doručení vašeho oznámení vrátit peníze. Jejich vrácení může zpozdit, dokud neobdržel vámi vracené zboží případně doklad o tom, že jste ho zaslali. Ve vrácené částce musí být zahrnuty i náklady na přepravu, které jste při nákupu zaplatili. Obchodník vám může naúčtovat dodatečné náklady související s dodáním, pokud jste si výslovně vyžádali nadstandardní (expresní) dodací službu. Náklady na vrácení zboží prodejci hradíte vy.

U objemného zboží (jako jsou velké domácí spotřebiče) vám musí obchodník alespoň poskytnout odhad nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží musíte zaslat zpět do 14 dnů od chvíle, kdy obchodníka informujete, že od smlouvy odstupujete.

Ověřte si, zda vás prodejce informoval o tom, že náklady za případné zaslání zboží zpět ponesete i v průběhu lhůty na rozmyšlenou vy. Pokud ne, musí je uhradit sám. Objemné zboží zakoupené v rámci podomního prodeje, které si ihned převezmete, u vás musí prodávající vyzvednout sám na vlastní náklady.

 

Pozor!

Upozorňujeme, že zboží, které jste obdrželi před rozhodnutím o odstoupení, nesmíte používat. Právo na odstoupení od smlouvy existuje proto, abyste mohli produkt zkontrolovat tak, jako v běžné prodejně - nikoli abyste jej 14 dnů zdarma používali.