Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Potřebuji tester s ověřením ČMI? Fakta, které jste o testerech dosud nevěděli

Při výběru alkohol testeru je vždy důležité vědět, co od něj chci nebo potřebuji. Potřebuji ho pro sebe, jen tak orientačně, nebo chci provádět více měření než mi dovolují testery pro osobní používaní?

Dále je třeba vědět, co už od konkrétního alkohol testeru očekávám. Chci například své zaměstnance pouze upozornit a zvednout varovný prst nebo chci rovnou vyvozovat pracovně-právní důsledky? Pokud se rozhodnete pro možnost vyvozování pracovně-právních důsledků, určitě budete potřebovat stanovené měřidlo s certifikátem o ověření od Českého metrologického institutu (ČMI).

Jeden ze základních rozdílů užívání alkohol testerů je tedy mezi orientačními měřeními a důkazní analýzou přípustnou u soudu:

  • Mezi orientační alkohol testery patří alkohol testery, které nemají certifikát typu měřidla (uděluje Český metrologický institut).

  • K orientačním alkohol testerům se rovněž řadí testery, které sice certifikát typu měřidla mají, ale nemají v platnosti certifikát o ověření (uděluje ČMI na 6 měsíců).

  • Stanovená měřidla jsou alkohol testery, které mají certifikát typu měřidla a zároveň mají platný certifikát o ověření (od ČMI).

Při zakoupení alkohol testeru, spadajícího do kategorie stanovených měřidel víte, že daný přístroj má již certifikát typu měřidla. Tento certifikát se nedává koncovému uživateli.

Při certifikaci alkohol testeru pro důkazní účely se nejprve provede jeho kalibrace a následně se od ČMI získá certifikát o ověření. Tento certifikát se již předává koncovému uživateli. Oba tyto úkony jsou platné 6 měsíců. Jak jsme již zmínili, aby alkohol tester byl důkazním i nadále, je třeba v pravidelných půlročních intervalech opakovaně provádět kalibraci a následně požádat o certifikát o ověření v ČMI. Pamatujte, alkohol tester se považuje za stanovené měřidlo pouze v době, kdy má platný certifikát o ověření.

Orientační alkohol testery nepodléhají žádné certifikaci, slouží pouze ke zjištění orientačních výsledků přítomnosti alkoholu fyzických osob nebo zaměstnanců ve firmách. Nakolik důkazní alkohol testery patří do vyšší cenové kategorie a také pravidelná údržba je finančně náročná, mnoho menších firem dává přednost právě orientačnímu alkohol testeru. Takový detektor alkoholu stejně podléhá pravidelné kalibraci, není však třeba (ani možné) certifikovat jej v ČMI. Kalibraci orientačních měřidel zajišťujeme ve vlastním kalibrační laboratoři. Při koupi nového orientačního měřidla je tester nakalibrován - tato kalibrace je ve většině případů platná 6 měsíců. Po tomto období doporučujeme znovu tester nakalibrovat. Kalibrace slouží jako údržba senzoru a na opětovné nastavení přesnosti měření.

Při kontrole zaměstnanců a případném pozitivním výsledku však výstup z orientačního alkohol testeru nelze považovat za právně závazný. Je nutné zaměstnance požádat o účast na krevní zkoušce, která prokazatelně zjistí přítomnost alkoholu v krvi nebo přivolat policisty, kteří uskuteční dechovou zkoušku stanoveným měřidlem.

Při výběru alkohol testeru do firmy dbejte vždy na své očekávání a potřeby. Věříme, že i tento článek vám pomůže při výběru z naší široké nabídky orientačních a stanovených měřidel.