Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Jak pečovat o alkohol tester, aby fungoval spolehlivě a přesně

Alkohol testery jsou měřidla, která potřebují vaši péči !

Každý produkt má svou životnost a své limity. Při alkohol testerech to platí taky, jelikož měří hladinu alkoholu v krvi (v dechu). Každý výrobce uvádí životnost senzorů, nebo maximální počet měření za danou dobu. Po čase se může stát - hlavně pokud alkohol testery využíváte častěji - že mají odchylku měření (neměří přesně) a tudíž vyžadují kalibraci.

Kalibrace je proces, kdy je alkohol tester přeměřován, kontrolován a následně nastaven (kalibrován), aby opět měřil správně v určených tolerancích, které jsou povoleny pro jeho použití. Kalibraci je doporučeno provádět pravidelně každých 6 měsíců bez ohledu na rozsah používání přístroje.

Pokud máte podezření, že váš alkohol tester neměří správně - což se může objevit po jistém čase jeho používání - už víte, že se nemusíte bát. Na tento problém je tu proces kalibrace, který zaručí objektivní a správné výsledky měření.

Kalibrační středisko:

Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Tel. kontakt: 032/381 00 75

UPOZORNĚNÍ:
Kromě alkohol testeru a záručního listu nám nezapomeňte zaslat také Vaše kontaktní údaje (jméno, firemní údaje, adresa, telefon) a Pruvodni list, ve kterém žádáte o kalibraci přístroje.