Pac® 7000
spat

Dräger
Pac® 7000

Dostupnost: na dotaz
Pridať do košíka
99.999,99 Kč s DPH

Malý, robustní, intuitivní, ekonomický a nabitý funkcemi je osobní detektor Dräger Pac 7000.

Slouží k sledování atmosféry na pracovišti a k rychlému varování před nebezpečnými koncentracemi CO, CO2,Cl2, HCN, H2S, NH3, NO2, O2, PH3 nebo SO2. Detektor je vybaven celou řadou funkcí a je uzpůsoben pro různorodé použití v každodenním průmyslovém nasazení.

Cena je na vyžádání v obchodě

Pac® 7000

Dräger Pac® 7000

Kód Provedení Varianta Sleva Cena s DPH Dostupnost  
987413 - - 99.999,99 Kč na dotaz

PAC 7000

Malý a robustní

Malý a ergonomicky konstruovaný přístroj Dräger Pac 7000 je krytý pogumovanou vrstvou, která jej chrání před mechanickým poškozením i vlivy chemických látek. Standardně vysoký stupeň krytí proti prachu a vodě IP65 je samozřejmostí. Velikost a hmotnost přístroje je optimalizovaná pro osobní pouţití.
Ozubený klip z nerezu umoţňuje bezpečné uchycení na oděv uţivatele. Klip lze otočit podle potřeb uţivatele o 180°, přičemţ viditelnost alarmových LED diod zůstává ve všech pozicích zachována. Jednoduchá výměna baterie i senzoru znamená moţnost dlouholetého pouţívání. Displej Velký displej bez cizojazyčných pokynů zobrazuje všechny důleţité informace velkými číselnými údaji a formou symbolů. Displej je podsvětlený.

Nové senzory
Dräger Pac 7000 je vybaven novým typem elektrochemických senzorů určených pro osobní detektory. Díky krátkým difúzním cestám jsou tyto senzory velmi rychlé. Umístění vstupu plynu k senzoru na hraně čelní a horní stěny přístroje účinně zabraňuje nechtěnému zakrytí při nošení.

Nastavitelná doba provozu
U přístrojů Pac 7000 lze nastavit provozní dobu (např. interval do příští kalibrace nebo inspekce)

 

 

Nastavitelná doba provozu
U přístrojů Pac 7000 lze nastavit provozní dobu (např. interval do příští kalibrace nebo inspekce)

Alarmové funkce
Přístroje jsou vybaveny optickým, akustickým a vibračním alarmem. Pro optimální identifikaci alarmů je použito dvoutónové signalizace. Mimo koncentrační alarmy signalizují přístroje alarmy TWA, STEL, vyčerpání baterií a případné poruchy. V závislosti na nastavené konfiguraci mohou být jednotlivé alarmy kvitovány.

Kalibrace a konfigurace
Individuální konfiguraci, kalibraci a nastavení funkčního testu je možné provést prostřednictvím PC s nainstalovaným software Pac Vision nebo CC Vision. Pro komunikaci s PC je přístroj vybaven IR rozhraním.

Režim funkčního testu (Bump Test)
Nastavitelný režim funkčního testu upozorní uživatele prostřednictvím symbolu na displeji, že je potřebné provést funkční test pro ověření kalibrace. Výsledek testu je zaznamenán do paměti přístroje.

Datová paměť
Do paměti přístroje se ukládají údaje o měřené koncentraci i o událostech s údajem o datu a čase. Interval ukládání je nastavitelný. Kapacita paměti obsáhne při minutovém intervalu ukládání dat dobu 5 dní. Uložená data se stahují programem Pac Vision nebo CC Vision; zpracovávat je lze i obecně používanými tabulkovými procesory jako např. Excel.

Cena je na vyžádání v obchodě

Dnes je 16.June 2019
732 719 171